طراحی اپلیکیشن اندروید کارپرس

توضیحات :

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن اندروید وبسایت خبری تحلیلی کارپرس
نوع سایت : طراحی اپلیکیشن اندروید

تکنولوژی های استفاده شده :

  • واکنش گرا
monitor

نمونه کارهای مرتبط :

طراحی اپلیکیشن اندروید کارپرس

طراحی اپلیکیشن اندروید کارپرس

طراحی اپلیکیشن اندروید کارپرس
طراحی اپلیکیشن اندروید جومینا

طراحی اپلیکیشن اندروید جومینا

طراحی اپلیکیشن اندروید جومینا
طراحی اپلیکیشن اندروید کانون هواداران پرسپولیس

طراحی اپلیکیشن اندروید کانون هواداران پرسپولیس

طراحی اپلیکیشن اندروید کانون هواداران پرسپولیس